Entrades

Separes l’orgànica? T’ho posem fàcil

L’orgànica, o el que és el mateix, les restes de menjar que generem quan cuinem o allò que ens queda al plat després dels àpats,  és la fracció més important dels residus que generem (entre el 30 i el 40%). No obstant, és el residu que menys tenim el costum de separar, tot i que fa molts anys que es va iniciar la recollida d’aquesta fracció a la ciutat i que és obligatòria per llei.

Aquests residus, si els separem correctament, es poden reciclar molt fàcilment. A les plantes de tractament no fem res més que imitar a la natura. L’orgànica es converteix en compost, adob que podrem utilitzar en els camps de cultiu que, a la vegada, generen nou menjar, tancant – com a la natura- el cicle.

En canvi , si no la separem i va amb la resta, en comptes d’aprofitar aquest recurs tan valuós pels nostres sòls, el que estem fent és generar problemes i impactes ambientals. Problemes a les plantes de tractament, ja que genera olors i en redueix l’eficiència i, sobretot, impactes ambientals molt importants en els abocadors, especialment degut a la producció de metà, que és un gas que contribueix 25 vegades més que el C02 a l’escalfament global.

Però per a tenir un compost de qualitat, cal també una separació de qualitat a casa.  Per fer-ho fàcil i còmode l’Ajuntament comença el 2 d’abril i fins al 8 de juny, una campanya en què es donarà un kit de recollida selectiva de l’orgànica a cada llar. El kit està format per un cubell ventilat, un paquet de bosses compostables i un iman de nevera amb informació sobre com fer bé la separació a casa. Els kits es repartiran en diferents punts informatius distribuïts a la ciutat. 

Aquests espais i horaris están subjectes a modificacions en funció
de les condicions climatològiques o  altres factors que puguin sorgir.

Una de les excuses que habitualment fem servir per no separar l’orgànica, és la de les pudors. Amb el cubell ventilat combinat amb l’ús de bosses compostables, les males olors desapareixen completament, així com els sucs que si fem servir bossa de plàstic tant ens molesten. Així, amb el nou kit, la separació a casa serà molt més fàcil i còmode.

Separar l’orgànica també té altres beneficis. Està demostrat que, aquells municipis que millor separen aquesta fracció, millors índexs de recollida selectiva tenen (recordeu que a Sant Boi estem encara a la cua dels municipis metropolitans). També cal recordar que incrementar la recollida selectiva permet recuperar més materials de qualitat que podrem tornar a fer servir de nou a la indústria, recuperant recursos, reduint l’impacte ambiental i creant més llocs de treball.

 

Recorda, ajuda’ns a millorar Sant Boi. L’orgànica… al marró.

Vine a buscar el teu kit a un dels punts informatius.